ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΟΠΦ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ Δ.Σ.

Α.Ο.Π.Φ.: Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με την από 09/05/2019 απόφαση του ΔΣ του Α.Ο.Π.Φ. καλούνται τα μέλη του Α.Ο. Παλαιού Φαλήρου σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019 και ώρα 17:30 στις Εγκαταστάσεις της Σχολής Τένις (Αμφιτρίτης 63, Π. Φάληρο).

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα και ώρα 18:30 με τα ίδια θέματα, στον ίδιο τόπο και με όσα μέλη προσέλθουν.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Εκλογή Προέδρου & Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
  2. Διαγραφή Μελών (μη ταμειακά ενήμερων).
  3. Οικονομικός Απολογισμός περιόδου 01/03/2018 – 31/03/2018.
  4. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός περιόδου 01/04/2018 – 31/03/2019.
  5. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  6. Απαλλαγή Δ.Σ. από κάθε ευθύνη Διοικητικής και Οικονομικής Διαχείρισης.

Διευκρινίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα μέλη που είναι ταμειακά ενήμερα (καταβολή συνδρομών μέχρι και το 2018).