ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΟΠΦ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΙΚΟΥ ΔΕΤΣΗ & ΓΕΝΙΚΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΤΟΥ Α.Ο.Π.Φ

Μετά από εξέταση των οικονομικών δεδομένων και της νέας λογικής και προοπτικής του Συλλόγου μας αποφασίσθηκε η απαλλαγή συνδρομών για τους αθλητές του αγωνιστικού κολυμβητικού τμήματος, που είναι μαθητές Λυκείου.

Η απόφαση αυτή ελήφθη στα πλαίσια μιας μικρής οικονομικής συμβολής και συμπαράστασης του Α.Ο.Π.Φ προς τους γονείς του κολυμβητικού τμήματος, κατόπιιν αιτήματος και του συλλόγου γονέων του τμήματος  και θα έχει ισχύ από τις 01.5.2018.

Η σχετική απώλεια εσόδων για το τμήμα, λόγω της απόφασης αυτής, θα καλυφθεί από ισόποση χορηγία και δεν θα επιβαρύνει τα υπόλοιπα αθλητικά τμήματα.

02.4.2018