ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΟΠΦ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΑΟΠΦ