ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΟΠΦ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ Δ.Σ.

Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΩΝ Α.Ο.Π.Φ. ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ Γ.Σ ΤΗΣ 12ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2024_ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ_10.6.2024

Κατόπιν απόφασης του Δ.Σ του Α.Ο.Π.Φ, στις 27-5-2024, βάσει του ισχύοντος νέου καταστατικού του συλλόγου μας και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4726/2020, καλούνται τα μέλη του συλλόγου σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024 και ώρα 15:30, στο κλειστό γυμναστήριο «Σοφία Μπεφόν». Σε περίπτωση μη απαρτίας, θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα και ώρα 18:00, με όσα μέλη είναι παρόντα, στον ίδιο χώρο. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΛΩΝ Α.Ο.Π.Φ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ Γ.Σ ΤΗΣ 12ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2024_ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ_10.6.2024

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΩΝ Α.Ο.Π.Φ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ Γ.Σ ΤΗΣ 12ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2024_ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ_10.6.2024