ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΑΟΠΦ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΟΠΦ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ Δ.Σ, ΤΟΥ Α.Ο.Π.Φ.

Κατόπιν απόφασης του Δ.Σ του Α.Ο.Π.Φ, στις 27-5-2024, βάσει του ισχύοντος νέου καταστατικού του συλλόγου μας και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4726/2020, καλούνται τα μέλη του συλλόγου σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024 και ώρα 15:30, στο κλειστό γυμναστήριο «Σοφία Μπεφόν». Σε περίπτωση μη απαρτίας, θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα και ώρα 18:00, με όσα μέλη είναι παρόντα, στον ίδιο χώρο. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ & ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΕΟΥ Δ.Σ ΑΟΠΦ_ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024_31-5-2024