ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΑΟΠΦ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΟΠΦ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΩΝ Α.Ο.Π.Φ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ Γ.Σ ΤΗΣ 12ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 31.5.2024