ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΟΠΦ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ Δ.Σ.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΨΗΦΟΥ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ (ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΩΝ) 21-5-2021
2021-06-13 ΕΚΘΕΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ-ΠΙΝΑΚΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ του Α.Ο.Π.Φ,
ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΨΗΦΟΥ, ΣΤΗ Γ.Σ_12-6-2021 & ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ_13-6-20211.ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ (ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΩΝ) 21-5-2021_ΓΙΑ SITE

2. 2021-06-13 ΕΚΘΕΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ-ΠΙΝΑΚΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ του Α.Ο.Π.Φ, 
ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΨΗΦΟΥ, ΣΤΗ Γ.Σ_12-6-2021 & ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ_13-6-2021