ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΟΠΦ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ Δ.Σ.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ Α.Ο.Π.Φ.

Παλαιό Φάληρο, 11/05/2021

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ Α.Ο.Π.Φ

Αγαπητά μέλη του Α.Ο. Π. Φαλήρου,

Κατόπιν απόφασης του Δ.Σ του Α.Ο.Π.Φ, στις 10-5-2021 και βάσει του καταστατικού του συλλόγου μας, ορίστηκε η ημέρα της τακτικής γενικής συνέλευσης των μελών μας, το Σάββατο 12 Ιουνίου 2021 και ώρα 11:00.  Σε περίπτωση μη απαρτίας, θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα και ώρα 12:00, με όσα μέλη είναι παρόντα. Λόγω των ειδικών συνθηκών της πανδημίας covid-19 η συνέλευση θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης (ZOOM). Λεπτομέρειες για την τηλεδιάσκεψη καθώς και για τα θέματα της γενικής συνέλευσης θα αποσταλούν μέχρι τις 19/5/2021, σε όλα τα μέλη που θα απαρτίζουν τον τελικό πίνακα μελών και που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου, εφόσον  πληρούν τις προϋποθέσεις, που ορίζονται από το καταστατικό του ομίλου και τον ισχύοντα νέο αθλητικό νόμο.

Ομοίως βάσει της παραπάνω απόφασης του Δ.Σ ορίστηκε και η ημέρα των εκλογών για την ανάδειξη του προέδρου και των μελών του επόμενου Δ.Σ, βάσει του Ν.4726/2020 – ΦΕΚ 181/Α/18-9-2020, την Κυριακή 13 Ιουνίου 2021 και ώρα 11:30-17:30, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος zeus elections. Οι υποψηφιότητες ορίστηκε επίσης να έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά στο info@aopf.gr μέχρι τις 17/5/2021. Λεπτομέρειες για το σύστημα αυτό και τον τρόπο της εκλογικής διαδικασίας, θα αποσταλούν μέχρι τις 19/5/2021, ομοίως, σε όλα τα μέλη που θα απαρτίζουν τον τελικό πίνακα μελών και που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου, εφόσον  πληρούν τις προϋποθέσεις, που ορίζονται από το καταστατικό του ομίλου και τον νέο αθλητικό νόμο.  

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

 

  1. Να υπάρχει και να έχει αποσταλεί μέχρι τις 17/5/2021 στο info@aopf.gr το email του κάθε μέλους, που θέλει να συμμετάσχει στις παραπάνω διαδικασίες.

2.Να έχουν εξοφληθεί οι οικονομικές  υποχρεώσεις των μελών προς τον Α.Ο.Π.Φ (συνδρομή μέλους) μέχρι και το 2020, με κατάθεση του ποσού της τυχόν οικονομικής εκκρεμότητας μέχρι τη Δευτέρα 17/5/2021 στον τραπεζικό λογαριασμό του ΑΟΠΦ στην

Τράπεζα Αττικής με IBAN: GR1901603680000000084968765  (Swift : ATTIGRAA)

Η κατάθεση θα πρέπει να περιέχει το ονοματεπώνυμο του μέλους στο οποίο αφορά την καταβολή και τα έτη της συνδρομής που πληρώνονται με αποστολή αντιγράφου της κατάθεσης στο info@aopf.gr. (Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε το ποσό το οποίο οφείλετε, επικοινωνήστε με την γραμματεία του Α.Ο.Π.Φ στο 2109817330 Δευτ. – Παρασκευή από τις 18.00 -21.00 ή στείλτε email στο info@aopf.gr)

  1. Να μην συντρέχουν στα συμμετέχοντα μέλη τα κωλύματα και οι περιορισμοί που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 3 του N. 2725/99, όπως ισχύουν και ειδικότερα βάσει του Ν.4726-2010.

Μετά την οριστικοποίηση και ανάρτηση στο site του συλλόγου μας, του πίνακα μελών, στις 19-5-2021, θεωρείται δεδομένη η αποδοχή από τα συμμετέχοντα μέλη του όρου μη ύπαρξης κωλυμάτων.

Ο Αθλητικός Όμιλος Παλαιού Φαλήρου στις 25.11.2020 εγγράφηκε στο ειδικό μητρώο της Γ.Γ.Α.

Μια από τις βασικές νομικές προϋποθέσεις είναι τα εγγεγραμμένα και υποψήφια μέλη του να πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν. 2725/1999, όπως ισχύει και ειδικά βάσει των σχετικών διατάξεων του νέου αθλητικού νόμου (Ν.4726/2020).

Με βάση τα παραπάνω και σε συνέχεια σχετικής απόφασης του Δ.Σ του συλλόγου,  σας παρακαλούμε, εφόσον επιθυμείτε να παραμείνετε μέλη του Α.Ο.Π. Φαλήρου, και φυσικά για να έχετε δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική συνέλευση και τις εκλογές να μας έχετε στείλει μέχρι τις 17/5/2021 στο info@aopf.gr, υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής σας στην οποία θα δηλώνεται ότι:

α) Δεν συντρέχουν τα κωλύματα και οι περιορισμοί που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 3 του N. 2725/99, όπως ισχύουν. 

β) Δεν συμμετέχουν ως απλά μέλη ή ως μέλη της διοίκησης σε άλλα αθλητικά σωματεία τα οποία καλλιεργούν άθλημα ή κλάδο αθλήματος που καλλιεργεί το σωματείο. Σε περίπτωση που συμμετέχουν, να σημειώνεται στο σχετικό πεδίο η συμμετοχή τους, καθώς επίσης και η επωνυμία των σωματείων αυτών. 

ΤΡΟΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

1) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο παρακάτω link

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses

Αυτός είναι ο πιο γρήγορος τρόπος για να εκδώσετε υπεύθυνη δήλωση, ενναλακτικά μπορείτε

2) ΣΕ ΚΕΠ (κατόπιν ραντεβού)

3) ΣΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

       Πριν υπογράψετε την υπεύθυνη δήλωση εφιστούμε την προσοχή σας στις διατάξεις της παραγράφου 1β,γ,δ που αφορούν σε τυχόν υπάρχουσες, καταδικαστικές δικαστικές αποφάσεις. Σας επισυνάπτουμε σε άλλο αρχείο το μέρος της διάταξης για τα κωλύματα και παρακαλούμε όπως την διαβάσετε.

Με αθλητικούς χαιρετισμούς

Νίκος Δέτσης

πρόεδρος Δ.Σ  Α.Ο.Π.Φ.

 

2021-06-13 AOPF EKLOGES KAI SYNELEYSH

DIATAXEIS NOMOU