ΜΕΝΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

Θερμομέτρηση πριν την είσοδο των κολυμβητών-τριών στο χώρο της πισίνας!

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ Α.Ο.Π.Φ.

Ο Α.Ο.Π.Φ. ΣΤΟ FACEBOOK

ΣΤΟ INSTAGRAM Ο Α.Ο.Π.Φ.

Ο Α.Ο.Π.Φ. ΣΤΟ TWITTER

ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ ΣΤΟ YOUTUBE