ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕΝΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

Ανακοίνωση συμμετοχής στις εκλογές της Κολυμβητικής ομοσπονδίας Ελλάδος του Νίκου Δέτση

Ανακοίνωση συμμετοχής στις εκλογές της Κολυμβητικής ομοσπονδίας Ελλάδος (ΚΟΕ), ως υποψήφιου μέλους Δ.Σ της ΚΟΕ, με τον συνδυασμό «Νέο Κύμα» του Σπύρου Γιαννιώτη.
 
Με στόχο τη συνέχεια και περαιτέρω ανάπτυξη και αθλητικής δράσης της ΚΟΕ, με ανανέωση & συνεργασίες, αθλητικό πνεύμα και κύριο σύνθημα μας την εργατικότητα και υπευθυνότητα, αλλά και την αποτελεσματικότητα και διαφάνεια, ανακοινώνουμε τη συμμετοχή μας στις επερχόμενες εκλογές της ΚΟΕ, δίπλα σε ένα ικανότατο άνθρωπο με όραμα, διάθεση για περαιτέρω ανάπτυξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού του Υγρού Στίβου, τον καταξιωμένο ολυμπιονίκη κολύμβησης Σπύρο Γιαννιώτη που τιμά όλους μας, η υποψηφιότητα του, ως υποψήφιος πρόεδρος της ΚΟΕ.
 
Στόχος μας είναι αυτό που από καιρό ονειρευόμαστε. Την βελτίωση των υποδομών, βάσει ενός γενικότερου και ορθολογικότερου αθλητικού σχεδιασμού σε πανελλήνιο επίπεδο, στην κατασκευή νέων αθλητικών «βιώσιμων» αθλητικών εγκαταστάσεων, αλλά και τη βελτίωση/επέκταση και εκσυγχρονισμό των ήδη υπαρχόντων, την ουσιαστική πολυεπίπεδη βοήθεια των αθλητών/πρωταθλητών μας και του έμψυχου δυναμικού, των προπονητών μας και ταυτόχρονα την ενίσχυση με διάφορους τρόπους των «κυττάρων» ανάπτυξης του ερασιτεχνικού αθλητισμού, που είναι τα αθλητικά σωματεία της χώρας μας.
 
Π. Φάληρο, 13-3-2021
Νίκος Δέτσης