ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΟΠΦ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ Δ.Σ.

Στήριξη Α.Ο.Π.Φ στον συνδυασμό του Δ. Διαθεσόπουλου στις επερχόμενες εκλογές της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Κ.Ο.Ε)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟY ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

           Πέμπτη 02/07/2020, ώρα 19:30

 

Οργανωτής σύσκεψης: Διοικητικό Συμβούλιο Α.Ο.Π.Φ.

Τόπος σύσκεψης: Δ.Α.Κ.  Π. Φαλήρου –  Γραφεία Διοίκησης

Γραμματεία: Ορφανού Κατερίνα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ (7):  Ν. Δέτσης, Β. Αργυράκης, Ι. Σιγάλας, Κ. Οικονόμου, Κ. Τρούλος, Π. Σμυρνιώτης, Ε. Τριανταφύλλου.

ΑΠΟΝΤΕΣ (2):  Δ. Βώσσος, Ο. Δεϊμέζης.

 

           Θέματα Ημερησίας Διατάξεως

Θέμα 3ο : Απόφαση για την υποστήριξη του Α.Ο.Π.Φ στον συνδυασμό της νυν διοίκησης της Κ.Ο.Ε., του Δημήτρη Διαθεσόπουλου και εκπροσώπηση του Νίκου Δέτση στο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού αυτού, όπως θα διαμορφωθεί στις επερχόμενες εκλογές, στην Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας (Κ.Ο.Ε). Εκρίνεται ομόφωνα.

 

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Δ.Σ.

 Π. Φάληρο, 21/07/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ν. ΔΕΤΣΗΣ                    Π. ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ