ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ

“Μένουμε Σπίτι – Το πιο αποτελεσματικό μέτρο περιορισμού της επιδημίας” – VIDEO

Είναι υποχρέωση ΟΛΩΝ μας να ακολουθήσουμε αυστηρά την τήρηση των κανόνων υγιεινής σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των ειδικών σε εθνικό επίπεδο.

“Μένουμε Σπίτι – Το πιο αποτελεσματικό μέτρο περιορισμού της επιδημίας” – VIDEO