ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 
 
 
 
 
 
 
Το Δ.Σ. του Α.Ο.Π.Φ.

Η νέα σύνθεση του Δ. Σ του Α. Ο. Π. Φαλήρου όπως προέκυψε μετά την τελευταία ψηφοφορία που διεξήχθη Οκτώβριο του 2021 είναι η εξής:

 

 

 

Σύνθεση Δ.Σ. του ΑΟΠΦ:

Πρόεδρος Νικόλαος Δέτσης 
Αντιπρόεδρος Μαρίνα Ιακωβίδου 
Γενικός Γραμματέας Παναγιώτης Σμυρνιώτης 
Ταμίας Βασίλειος Αργυράκης 
   
Μέλος Δ.Σ.  Γιώργος Πράπας 
Μέλος Δ.Σ.  Ανδρέας Πανταζής   
Μέλος Δ.Σ.  Δημήτρης Αγγελόπουλος 
Μέλος Δ.Σ. Ευαγγελία Τριανταφύλλου
Μέλος Δ.Σ.  Κων/νος Τρούλος 
Αναπληρωματικά Μέλη Κων/νος Οικονόμου 
  Ιωάννης Σιγάλας  
  Νικόλαος Ζώρζος 
  Ευάγγελος Θωμάς