ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΙΒΟΥ

Μίνι: παιδιά 5 – 6 ετών
Ακαδημία: παιδιά 6 – 12 ετών
Αγωνιστικά: παιδιά από 12 ετών και άνω (ταχύτητες, εμπόδια, άλματα, αντοχή, ρίψεις)

Για πληροφορίες – εγγραφές:
Γραφείο Στίβου, καθημερινές 18.00 – 20.00,
τηλ. 210 9803332