ΕΝΤΥΠΑ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

Νέα Μέλη

 1. ΝΕΑ-ΜΕΛΗ_ΑΙΤΗΣΗ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ (Συμλπηρώνεται από τον αιτούντα η σε περίπτωση ανηλίκου από τους γονείς του. Επισυνάπτεται στην ηλεκτρονική φόρμα αίτησης)
 2. ΝΕΑ-ΜΕΛΗ_ΥΔ_ΓΟΝΕΑ_ΑΠΟΔΟΧΗ (Συμπληρώνεται και υπογράφεται και από τους 2 γονείς στην περίπτωση ανηλίκου. Επισυνάπτεται στην ηλεκτρονική φόρμα αίτησης).

Ήδη Μέλη

 1. ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ: ΥΔ_ΑΠΟΔΟΧΗ_ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ (Συμλπηρώνεται από τον αιτούντα. Επισυνάπτεται στην ηλεκτρονική φόρμα αίτησης)    
 2. ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ: ΥΔ_ΓΟΝΕΑ_ΑΠΟΔΟΧΗ_ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ (Συμπληρώνεται και υπογράφεται και από τους 2 γονείς στην περίπτωση ανηλίκου.Επισυνάπτεται στην ηλεκτρονική φόρμα αίτησης).

 

ΤΜΗΜΑ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (WaterPolo)

Νέα Μέλη

 1. ΝΕΑ-ΜΕΛΗ_ΑΙΤΗΣΗ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ (Συμλπηρώνεται από τον αιτούντα η σε περίπτωση ανηλίκου από τους γονείς του. Επισυνάπτεται στην ηλεκτρονική φόρμα αίτησης)
 2. ΝΕΑ-ΜΕΛΗ_ΥΔ_ΓΟΝΕΑ_ΑΠΟΔΟΧΗ (Συμπληρώνεται και υπογράφεται και από τους 2 γονείς στην περίπτωση ανηλίκου. Επισυνάπτεται στην ηλεκτρονική φόρμα αίτησης).

Ήδη Μέλη

 1. ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ: ΥΔ_ΑΠΟΔΟΧΗ_ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ (Συμλπηρώνεται από τον αιτούντα. Επισυνάπτεται στην ηλεκτρονική φόρμα αίτησης)    
 2. ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ: ΥΔ_ΓΟΝΕΑ_ΑΠΟΔΟΧΗ_ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ (Συμπληρώνεται και υπογράφεται και από τους 2 γονείς στην περίπτωση ανηλίκου.Επισυνάπτεται στην ηλεκτρονική φόρμα αίτησης).

 

ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (BasketBall)

Νέα Μέλη

 1. ΝΕΑ-ΜΕΛΗ_ΑΙΤΗΣΗ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ (Συμλπηρώνεται από τον αιτούντα η σε περίπτωση ανηλίκου από τους γονείς του.)
 2. ΝΕΑ-ΜΕΛΗ_ΥΔ_ΓΟΝΕΑ_ΑΠΟΔΟΧΗ (Συμπληρώνεται και υπογράφεται και από τους 2 γονείς στην περίπτωση ανηλίκου. Επισυνάπτεται στην ηλεκτρονική φόρμα αίτησης).

Ήδη Μέλη

 1. ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ: ΥΔ_ΑΠΟΔΟΧΗ_ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ (Συμλπηρώνεται από τον αιτούντα. Επισυνάπτεται στην ηλεκτρονική φόρμα αίτησης.)    
 2. ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ: ΥΔ_ΓΟΝΕΑ_ΑΠΟΔΟΧΗ_ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ (Συμπληρώνεται και υπογράφεται και από τους 2 γονείς στην περίπτωση ανηλίκου.Επισυνάπτεται στην ηλεκτρονική φόρμα αίτησης).

 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (VolleyBall)

Νέα Μέλη

 1. ΝΕΑ-ΜΕΛΗ_ΑΙΤΗΣΗ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ (Συμλπηρώνεται από τον αιτούντα η σε περίπτωση ανηλίκου από τους γονείς του. Επισυνάπτεται στην ηλεκτρονική φόρμα αίτησης)
 2. ΝΕΑ-ΜΕΛΗ_ΥΔ_ΓΟΝΕΑ_ΑΠΟΔΟΧΗ (Συμπληρώνεται και υπογράφεται και από τους 2 γονείς στην περίπτωση ανηλίκου. Επισυνάπτεται στην ηλεκτρονική φόρμα αίτησης).

Ήδη Μέλη

 1. ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ: ΥΔ_ΑΠΟΔΟΧΗ_ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ (Συμλπηρώνεται από τον αιτούντα. Επισυνάπτεται στην ηλεκτρονική φόρμα αίτησης.)    
 2. ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ: ΥΔ_ΓΟΝΕΑ_ΑΠΟΔΟΧΗ_ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ (Συμπληρώνεται και υπογράφεται και από τους 2 γονείς στην περίπτωση ανηλίκου. Επισυνάπτεται στην ηλεκτρονική φόρμα αίτησης. ).

 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Tennis)

Νέα Μέλη

 1. ΝΕΑ-ΜΕΛΗ_ΑΙΤΗΣΗ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ (Συμλπηρώνεται από τον αιτούντα η σε περίπτωση ανηλίκου από τους γονείς του. Επισυνάπτεται στην ηλεκτρονική φόρμα αίτησης)
 2. ΝΕΑ-ΜΕΛΗ_ΥΔ_ΓΟΝΕΑ_ΑΠΟΔΟΧΗ (Συμπληρώνεται και υπογράφεται και από τους 2 γονείς στην περίπτωση ανηλίκου. Επισυνάπτεται στην ηλεκτρονική φόρμα αίτησης.).

Ήδη Μέλη

 1. ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ: ΥΔ_ΑΠΟΔΟΧΗ_ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ (Συμλπηρώνεται από τον αιτούντα. Επισυνάπτεται στην ηλεκτρονική φόρμα αίτησης)    
 2. ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ: ΥΔ_ΓΟΝΕΑ_ΑΠΟΔΟΧΗ_ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ (Συμπληρώνεται και υπογράφεται και από τους 2 γονείς στην περίπτωση ανηλίκου.Επισυνάπτεται στην ηλεκτρονική φόρμα αίτησης. ).

 

ΤΜΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ

Νέα Μέλη

 1. ΝΕΑ-ΜΕΛΗ_ΑΙΤΗΣΗ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ (Συμλπηρώνεται από τον αιτούντα η σε περίπτωση ανηλίκου από τους γονείς του. Επισυνάπτεται στην ηλεκτρονική φόρμα αίτησης.)
 2. ΝΕΑ-ΜΕΛΗ_ΥΔ_ΓΟΝΕΑ_ΑΠΟΔΟΧΗ (Συμπληρώνεται και υπογράφεται και από τους 2 γονείς στην περίπτωση ανηλίκου. Επισυνάπτεται στην ηλεκτρονική φόρμα αίτησης.).

Ήδη Μέλη

 1. ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ: ΥΔ_ΑΠΟΔΟΧΗ_ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ (Συμλπηρώνεται από τον αιτούντα. Επισυνάπτεται στην ηλεκτρονική φόρμα αίτησης.)    
 2. ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ: ΥΔ_ΓΟΝΕΑ_ΑΠΟΔΟΧΗ_ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ (Συμπληρώνεται και υπογράφεται και από τους 2 γονείς στην περίπτωση ανηλίκου.Επισυνάπτεται στην ηλεκτρονική φόρμα αίτησης. ).