Ομάδα Επιλεκτων 2012-2013
Ο Μ Α Δ Α    Ε Π Ι Λ Ε Κ Τ Ω Ν  2012 - 2013 ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  Α.Μ  Κ.Ο.Ε ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣ ΕΤΩΝ 9 1 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ 156972 2004 2 ΔΗΜΑ ΓΙΟΛΑΝΤΑ 156969 2004 3 ΛΙΟΡΔΟΥ…