Αναλυτικά η ανακοίνωση συνδυασμού του Νίκου Δέτση για τον ΑΟΠΦ. 

2A293137-24F3-4230-AE58-D65103E5957B