Βραβεύσεις αθλητών, αθλητριών κατά την τελετή κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΑΟΠΦ.

0CC05E55-80DA-4FEB-A145-56E47E6322E1 CD9CF217-743F-4E5E-AFE4-7281EDAE7730 0B6745FF-9D72-4985-A14E-1D7F45392D13 D0B8D50F-AC58-4CD5-BF9D-EDBC8EAFC111 A999B023-D455-432F-8F82-17586013F24E 41726CFE-B722-43C9-AC78-B1F7D0017F7B 6B3C9045-189A-4F0D-90C8-96E1D60325BE CE2E4161-E83A-4E78-B0AB-3D2864E20FD1 FB241675-1F0C-46CC-8E86-DB6FC1070605 9A12CAA1-B6EB-4626-8D47-1AFA7937BEBA E45FE9E6-9DE7-469C-86AC-0BD5D983298C 344AC288-D6A4-40F0-A018-4E1FC4A0F0F2 A5F7E015-F790-4D95-8875-C7DBE0F756AF C70B2617-D7E5-41A4-B23E-328C20F7472C A9A37E12-8BDA-4624-AEEA-10E73A6E388C 7BD37CB9-C81F-4A23-A425-FC1C825C9104 2D42F12D-50A6-4E69-921B-7F02C4A74135 CEF3AE76-F9B2-4DD7-87A4-E4CA5A073F9E 33869203-DE83-4CA2-939E-9C4320323A98 6261EF20-C949-4FD9-A9E0-AB58063C6053 33FB914C-BC78-489C-B969-EB12EE779023 C94B247E-BC89-4F67-A506-9BFDFE7005F3