Ανακοινώθηκαν από την Ε.Φ.Ο.Α. οι βαθμολογίες μετά και το 4ο  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Ε1 2013.

ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Α 12 Κ 12
Α 14 Κ 14
Α 16 Κ 16
Α 18 Κ 18