Ανακοινώθηκε από την ΕΦΟΑ το πλήρες αγωνιστικό πρόγραμμα για το έτος 2012.

1. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012
2. Αγωνιστικός σχεδιασμός 2012