ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 
 
Το Δ.Σ. του Α.Ο.Π.Φ.

Η νέα σύνθεση του Δ. Σ του Α. Ο. Π. Φαλήρου όπως προέκυψε μετά την τελευταία ψηφοφορία που διεξήχθη Μάρτιο του 2018 είναι η εξής:

Σύνθεση Δ.Σ. του ΑΟΠΦ:

Πρόεδρος Νικόλαος Δέτσης 
Αντιπρόεδρος Ιωάννης Σιγάλας 
Γενικός Γραμματέας Παναγιώτης Σμυρνιώτης 
Ταμίας Βασίλειος Αργυράκης 
   
Μέλος Δ.Σ.  Όμηρος Δειμέζης 
Μέλος Δ.Σ.  Κων/νος Οικονόμου 
Μέλος Δ.Σ.  Διονύσιος Βώσσος 
Μέλος Δ.Σ. Ευάγγελος Μουρίκης 
Μέλος Δ.Σ.  Κων/νος Τρούλος 
Αναπληρωματικά Μέλη  Μαρίνα Ιακωβίδου 
   Πολύδωρος Κάγκαλος 
   Δημήτρης Κάκαρης
   Τριανταφύλλου Ευαγγελία 
   

 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ Α.Ο.Π.Φ.

Ο Α.Ο.Π.Φ. ΣΤΟ FACEBOOK

ΣΤΟ INSTAGRAM Ο Α.Ο.Π.Φ.

Ο Α.Ο.Π.Φ. ΣΤΟ TWITTER

ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ ΣΤΟ YOUTUBE